REKISTERISELOSTE

1.Rekisterinpitäjä

Helsome Oy,
Antareksenkatu 10, 00540 Helsinki
www.juristiauttaa.fi

2.Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pia Lehto-Halonen
pia@juristiauttaa.fi

3.Rekisterin nimi

Sähköpostirekisteri ja Asiakasrekisteri.

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteiden ja siihen kuuluvien yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, asiakasviestintä ja markkinointi. Sähköpostirekisteri perustuu asiakkaan omaan päätökseen siitä, että hän haluaa tilata uutiskirjeen ja saada myös mahdollisia markkinointiviestejä. Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakastoimeksiantojen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden hoitaminen ja esteellisyyksien selvittäminen.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
• perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), sukupuoli, henkilötunnus;
• asiakkuuden tai muun vastaavan yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakassuhteeseen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot, rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi; sekä
• edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat asiakkaan itsensä antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisteritietoja tai sähköpostirekisteritietoja ei luovuteta yleisesti taikka säännönmukaisesti kenellekään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan rekisteristä vastaavalla henkilöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.