PALVELUT JA HINNASTO

Asiakirjojen laatiminen:

 • Testamentti alkaen 300 €
 • Keskinäinen testamentti alkaen 380 eur
 • Avioehtosopimus alkaen 250 €
 • Edunvalvontavaltakirja 250 € – 350 €
 • Perunkirjoitus alkaen 500 €. Lopullinen veloitus määräytyy työn määrän ja kuolinpesän vaativuuden mukaan. 
 • Perinnönjaot ja ositukset; lopullinen palkkio määräytyy asian laadun ja jaon edellyttämien toimenpiteiden perustella.
 • Yrityssaneeraushakemus alkaen 3 000 €
 • Yhtiöiden perustaminen alkaen 350 €:
 • Muut dokumentit sopimuksen mukaan

Muut kuin kiinteähintaiset toimeksiannot:

1) Palkkioperusteet 

 • Tuntiveloitus 160 € – avustaminen/neuvonta
 • Tuntiveloitus 200 € seuraavissa tilanteissa:
  • käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä / pesänjakajana toimiminen
  • viikonloppuisin
  • kiireellisissä tehtävissä

2) Kuluperusteet

 • Kirjemaksu 5–7 €/kirje
 • Matkakulut: verohallituksen kulloinkin voimassaolevan päätöksen mukaan
 • Tulostus- tai kopiointikulut 0,7 €/sivu

Huom. Matka- ja odotusaika ovat laskutettavaa aikaa. 

Koulutukset

 • Järjestämme asiakastilaisuuksia ja pienimuotoisia koulutuksia erityisesti perhe- ja perintöoikeuden osa-alueilta. Räätälöimme ne aina tarpeitanne tai tilaisuuttanne vastaaviksi.
 • Ota yhteyttä ja sovitaan tarkemmin!