Mitä pitää tehdä perunkirjoituksen jälkeen?

Mitä pitää tehdä perunkirjoituksen jälkeen?

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:BLOGI
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Kuolinpesän osakkailla ja varsinkin hänellä, jonka vastulle kuolinpesän käytännön asioiden hoito on langennut, on tapana huokaista helpotuksesta, kun perukirja on allekirjoitettu. Yhtä monelle tulee yllätyksenä se, että edessä on vielä aikamoinen viidakko.

Perukirjan allekirjoitus on luonnollisesti merkittävä merkkipaalu osana kuolinpesän prosessia. Se on pakollinen vaihe jokaisessa kuolinpesässä ja se on tehtävä Perintökaaren määräämässä aikataulussa eli 3 kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Tosin tätä kirjoitettaessa (11/2021) olen joutunut hakemaan verohallinnolta lähes jokaiselle hoidossani olevalle kuolinpesälle lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseksi.  Seurakunnilla on nimittäin heidän järjestelmäuudistuksesta johtuvia suuria haasteita sukuselvityksien toimittamiseksi aikataulussa. Ilman aukotonta sukuselvitystä ei perunkirjoituksia voi periaatteessa toimittaa. 

Kun perukirjassa on lopulta allekirjoitukset, ei kuolinpesän hallinto vielä lakkaa, vaan alkaa seuraava vaihe eli perukirjan toimeenpano mm. pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä tarvittaessa myös henkivakuutusyhtiön suuntaan.

Nimittäin vasta perukirja konkretisoi ulkopuoliselle eli kolmannelle taholle sen, mitä kuolinpesä omistaa ja ketkä ovat sen lakimääräisiä edustajia. Ketkä ovat ikäänkuin tulleet vainajan sijaan edustamaan häntä. Jos kuolinpesällä on tarkoitus vaikkapa myydä kuolinpesälle kuuluvaa omaisuutta, se onnistuu vasta perunkirjoitusten jälkeen. Tässä postauksessa tosin keskitymme vain perunkirjoituksen jälkeiseen pankkiasioiden hoitoon.

Perukirja liitteineen kannattaa lähettää pankkiin ja henkivakuutusyhtiöön mahdollisimman pian perunkirjoitusten jälkeen. Liitteisiin kuuluvat mm. aukoton sukuselvitys vainajasta tai Digi- ja väestötietoviraston vahvistama osakasluettelo, mahdollinen testamentti, testamentin lainvoimaisuustodistus, mahdollinen perinnöstä luopumisilmoitus, mahdollisten ex-puolisoiden välinen ositussopimus sekä avioehtosopimus. Henkivakuutusyhtiötä varten kuolinpesän täytyy toimittaa myös heille lähetetty erillinen lomake sekä kuolinpesän osakkaiden  henkilöllisyystodistuksista kopio henkivakuutuskorvauksen realisoimiseksi.

Liitteiden lisäksi kuolinpesän kannattaa toimittaa pankkiin myös valtakirja, jossa kuolinpesä valtuuttaa yhdelle sen jäsenistään käyttöoikeuden vainajan tiliin tai tileihin, sekä muihin hänen käytössään olleisiin pankkipalveluihin.

Kun perukirja on liitteineen toimitettu pankkiin, ja henkivakuutuskorvausten realisointia varten henkivakuutusyhtiöön, alkaa kärsivällisyyttäkin koetteleva aika, jolloin em. tahot tutkivat kuolinpesän dokumentit. Tämä vaihe kestää muutamasta viikosta, pahimmillaan jopa kuukausiin.  

Sen jälkeen, kun vainajan pankki on käsitellyt ja tarkistanut kuolinpesän dokumentit, JA lisännyt valtakirjan mukaiset valtuutukset pankkipalveluihin, kannattaa perillisten nauttia vaikka yhteiset kakkukahvit! Se päivä, kun vainajan pankkiasioiden hoito siirtyy kuolinpesän omiin käsiin, on eräänlainen vapauden päivä ja iso merkkipaalu kuolinpesän prosessissa.

Kun annat perunkirjoituksen toimittamisen minun käsiini, huolehdin perunkirjoituksen jälkeen mm. dokumenttien skannauksesta pankkia ja muita tahoja varten, huolehdin pesälle tarvittavat valtakirjat sekä toimin yhdyshenkilönä pankkien suuntaan, kun sille on tarvetta. Olen myös kuolinpesän tukena ja apuna koko prosessin ajan. Se kuuluu minun palvelulupauksiini.

Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos tarvitset perunkirjoitukseen apua henkilöltä, joka ei jätä sinua yksin missään vaiheessa kuolinpesän prosessia! 

Seuraathan meitä sosiaalisessa mediassa:

Vastaa