Osituskirja on tärkeä dokumentti vaikka avioerosta olisi jo vuosikymmeniä!

Osituskirja on tärkeä dokumentti vaikka avioerosta olisi jo vuosikymmeniä!

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:BLOGI
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia

Avioliitto päättyy aina. Se päättyy joko avioeroon tai puolison kuolemaan. Sekä avioero että puolison kuolema ovat ositusperusteita. Puolison kuoleman yhteydessä ositus tehdään useimmiten perukirjaan, mutta avioeron yhteydessä osituskirja jää yllättävän usein tekemättä. Ja siitä voi aiheutua myöhemmin ongelmia - joko itselle tai viimeistään perillisille!

Avioliiton myötä puolisoille syntyy useimmiten avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Kun he eroavat tai toinen heistä kuolee, avio-oikeuden vaikutukset konkretisoidaan osituskirjaan. Lyhyesti se tarkoittaa, että puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen, jaetaan kahdella ja enemmän omistava puoliso luovuttaa tasinkoa vähemmän omistavalle niin paljon, että puolisoiden osuudet ovat yhtä suuret. Vasta, kun ositus on toimitettu ja osituskirja laadittu, puolisot voivat aloittaa uuden sivun elämässään.

Osituskirjan muotomääräykset on tarkkaan laissa säädelty. Siinä tulee olla osapuolet, luettelo avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta ja veloista, kuinka ne jaetaan sekä päivämäärä ja osapuolten sekä esteettömien todistajien allekirjoitukset.

Entä jos ositus on jäänyt tekemättä?

Puolisoilla on usein kiire ja saada heti uuden elämän alussa järjestettyä asumiskuviot uudelleen. On yllättävän tavallista, että osituskirja mm. yhteisen kodin jakamisesta on siinä tohinassa ja ylipäänsä rankan avioeroprosessin jälkeen jäänyt dokumentoimatta. 

Ja siitä voi aiheutua ongelmia myöhemmin – joko itselle tai aikanaan perillisille! 

1. Yhteisenä kotina käytetyn asunnon myynti voi hankaloitua​

Jos puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto myöhemmin myydään, tarvitaan kauppaan ex-puolison suostumus, jos osituskirja on tekemättä. Näin siitäkin huolimatta, että puoliso on omistanut asunnon yksin.

2. Puolison kuollessa hänen perinnönjako voi vaikeutua

Jotta perintö voidaan jakaa kuolleen henkilön jälkeen, täytyy ositus tai ositukset olla tehtyinä. Eli ensin ositus ja vasta sen jälkeen voidaan suorittaa perinnönjako. Jos esimerkiksi perunkirjoitustilaisuudessa paljastuu, että ositus on jäänyt tekemättä, se täytyy tehdä viimeistään siinä vaiheessa.

Pahimmillaan tilanne voi johtaa monimutkaisiin ja riitaisiin pesänjakoihin.

3. Avioero uudestakin avioliitosta voi hankaloitua

Puolisot solmivat usein uuden avioliiton, joka sekin voi johtaa eroon. Uutta ositusta varten tarvitaan tieto edellisestä osituksesta, jotta aviovarallisuussuhteet voidaan määritellä oikein.

 

Suosittelen siis lämpimästi, että osituskirja on tehtynä ja jos näin ei ole, se kannattaa huolehtia kuntoon. Koskaan ei ole liian myöhäistä! Jos vanhempasi ovat eronneet, suosittelen myös keskustelemaan heidän kanssaan ja varmistamaan, että tämä asia on kunnossa jo heidän elinaikanaan. Koska muutoin saatat joutua huolehtimaan asiasta aikanaan perillisen roolissa!

Jos tarvitset apua, voin luonnollisesti auttaa!

PS. Löydät tämän artikkelin myös videolle puhuttuna meidän Instagramista täältä, klik

Seuraathan meitä sosiaalisessa mediassa:

Vastaa