Miksi edunvalvontavaltakirja on suositeltavaa tehdä?

Miksi edunvalvontavaltakirja on suositeltavaa tehdä?

Jos sairastut tai vammaudut jossain kohtaa elämääsi niin, että et kykene enää hoitamaan omia asioitasi, joku muu määrätään hoitamaan niitä. Hän hoitaa niitä viranomaisten valvonnassa ja on velvollinen toimittamaan vuosittain kaikki kuitit, liput ja laput viranomaisten tutkittavaksi.

Asiat hoituvat oman tahtosi mukaisesti ja ilman lippusten ja lappusten toimittamista vain, jos olet tehnyt edunvalvontavaltakirjan.

Se ”joku muu” asioittenhoitaja voi parhaimillaan olla joku sinulle läheinen ihminen, joka haluaa ja kykenee hoitamaan asioitasi niin, että sinun etusi on aina huomioitu. Jos kukaan läheisistäsi ei suostu tai kykene ottamaan tehtävää vastaa, asioittesi hoitajaksi määrätään yleinen edunvalvoja.

Vaikka yleinen edunvalvoja on ammattitaitoinen ja kokenut asioitten hoitaja, et tule saamaan häneltä kovin henkilökohtaista huolenpitoa. Olet yksi sadoista, ellet tuhansista asiakkaista hänen ”salkussaan”.

Edunvalvontavaltakirjassa voit itse määritellä etukäteen, kuka asioitasi hoitaa ja miten hän niitä hoitaa. Se tulee voimaan vain, jos toimintakykysi ei ole enää tallella.

Edunvalvontavaltuutus on määräys, jolla annat itse valitsemallesi henkilölle tai henkilöille oikeuksia hoitaa asioitasi jos et itse enää selviydy niistä. Valtuutus annetaan aina tulevaisuutta varten.

Edunvalvontavaltakirja on em. valtuutuksen fyysinen muoto, eli dokumentti, jossa antamasi määräys lukee.

Edunvalvontavaltakirjan avulla määrämälläsi läheisellä ihmisellä on sinun lupa hoitaa asioitasi, joten viranomaisen ei tarvitse valvoa häntä säännöllisesti. Valtuutetun tulee hoitaa asioitasi luottamuksella ja sinun etujesi mukaisesti. Viranomainen voi tosin koska tahansa pyytää selvitystä siitä, kuinka asioitten hoitaminen sujuu, mutta vuosittaista tilintekoa ja selvitystä valtuutetun ei tarvitse tehdä. Ja se on läheisellesi suuri helpotus!

Edunvalvontavaltakirjassa Sinä itse määrittelet ne asiat, joita valtuutus koskee. Tyypillisimmillään valtuutus koskee omaisuutesi ja muiden taloudellisten asioidesi hoitoa, esimerkiksi mihin rahojasi saa tai pitää käyttää tai arvoltaan vähäisempien lahjojen antamisesta , sekä sinua itseäsi koskevia asioita, kuten terveyden- tai sairaanhoitoa, palveluasumiseen liittyviä asioita jne. 

Oman asunnon tai muun irtaimen myynti

Oma koti on yleensä se arvokkain omaisuus, ja sitä koskevat valtuutukset on hyvä mainita erikseen edunvalvontavaltakirjassa. Asunto-osake on irtainta omaisuutta, ja jo hyvinkin suppealla valtuutuksella valtuutettu on oikeutettu myymään tai muutoin luovuttamaan asunto-osakkeen, kunhan se on valtuutetun edun mukaista.

Omakotitalon tai muun kiinteistön myyminen sekä panttioikeuden perustaminen

Omakotitalon ja muun kiinteän omaisuuden myyminen tai muu luovuttaminen ei ole ihan niin yksinkertaista kuin asunto-osakkeen osalta, vaan vaatii edunvalvontavaltakirjassa erillisen maininnan asiasta. Jos valtuutetulle ei ole määritelty valtuutusta kiinteistön myymiseen tai muunlaiseen luovuttamiseen, valtuutettu on velvollinen hakemaan holhousviranomaisen lupaa siihen. Lupaprosessi on oma prosessinsa ja vähintäänkin hidastaa myyntiä huomattavasti, joten kyseiseen valtuutukseen on syytä kiinnittää huomiota edunvalvontavaltakirjaa laadittaessa.

Edunvalvontavaltakirjassa voidaan antaa lupa myös kiinnitysten hakemiseksi sekä panttioikeuden perustamiseksi valtuuttajan kiinteistöihin, jolloin valtuutetulla on hyvinkin laajat valtuudet kiinteän omaisuuden hoitamiseksi.

Miksi asiantuntijan apu on hyödyllistä edunvalvontavaltakirjan laatimiseksi?

Netti on pullollaan erilaisia asiakirjamalleja, joiden avulla hoituu monikin asia. Edunvalvontavaltakirja ei kuitenkaan ole sellainen dokumentti, joka on vain syytä tehdä, koska niin moni muukin on sen tehnyt. Se on dokumentti, jonka muotovaatimukset on määritelty hyvin specifisti ja ollakseen juridisesti pätevä, sen on oltava ”just eikä melkein”. Jos virhe huomataan vasta siinä vaiheessa, kun sitä toimitetaan holhousviranomaiselle vahvistettavaksi, sitä ei voi enää korjata. Siinä vaiheessa olet todennäköisesti jo menettänyt kykysi tehdä päätöksiä asioistasi, joten uuden dokumentin tekeminen ei enää onnistu.

Lisäksi edunvalvontavaltakirjan sisällön on syytä olla tarkkaan mietitty ja räätälöity valtuuttajalle henkilökohtaisesti. Mitä valtuuksia siinä on syytä erikseen mainita? Kuka on valtuutettu ja kuka häntä sijaistaa, jos esteellisyyssäännökset estävät valtuutettua hoitamasta asiaa jne. Nämä selviävät vain, kun dokumentin laatija on perehtynyt valtuuttajan tahtoon, omaisuuteen ja läheisiin sekä tietää säännökset ja määräykset niihin liittyen.

Jos tarvitset asiantuntijan apua, voin ilman muuta auttaa!

Vastaa