Tässä 6 syytä, miksi perunkirjoitus kannattaa ulkoistaa asiantuntijalle

Tässä 6 syytä, miksi perunkirjoitus kannattaa ulkoistaa asiantuntijalle

Otan syvästi osaa, jos olet siinä tilanteessa, että joudut miettimään perunkirjoitukseen liittyviä asioita. Olet todennäköisesti menettänyt sinulle läheisen ihmisen ja se on surullinen asia. 

Haluan tässä kirjoituksessa tuoda esiin niitä seikkoja, miksi Sinun kannattaa harkita kääntymistä minun puoleeni ja keskittää ajatuksesi muihin, sinulle tärkeämpiin asioihin.

1. Perunkirjoitus on lakisääteinen asia, ikävä velvollisuus, joka on pakko hoitaa kohtuullisen pian eli 3 kk kuluessa läheisen kuolemasta. Perukirja ei synny itsestään, joten operaatio on syytä aloittaa hyvinkin pian, koska sen tulee olla valmis jo 3 kk kuluttua läheisesi kuolemasta.

2. Minä teen perunkirjoituksia työkseni. Osaan sen homman ja se hoituu minulta tehokkaasti. Sinun ei tarvitse sen jälkeen keskittyä siihen, vaan voit rauhassa keskittyä Sinulle tärkeisiin asioihin.

3. Huolehdin halutessasi myös sukuselvitysten keräilystä ja selvitän kaikki ne paikkakunnat, joiden alueella vainaja on asunut sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Se prosessi täytyy aloittaa ensimmäisten toimien joukossa, mahdollisimman pian, koska dokumenttien toimitukset kestävät vähintään muutaman viikon. Minulla on siihen aikaa ja innokkuutta.

4. Perunkirjoitus tehdään, jotta verottaja voi määrätä perillisille perintöverot. Se on asia, joka täytyy pitää mielessä perukirjassa luetteloidun omaisuuden ja omaisuuserien arvostamisessa. Verotuksen näkökulmasta ei ole ollenkaan merkityksetöntä, arvostetaanko esimerkiksi kuolinpesään kuuluva metsäpalsta mahdollisimman alhaiseen arvoon, vai mahdollisimman lähelle tuloillaan olevaa kauppahintaa. Minä huolehdin myös verotuksellisten näkökohtien huomioimisesta.

5. Perillisiä on useimmissa tapauksissa useita, ja heillä on kaikilla omat kiireensä. Kuolinpesässä voi olla testamentti, jonka tiedoksiannoista ja lainvoimaisuudesta täytyy jonkun huolehtia. Jonkun täytyy yksinkertaisesti pitää langat käsissään, jotta prosessi sujuu tehokkaasti ja tieto kulkee osapuolten välillä. Minulla pysyy juuri ne langat käsissäni.

6. Voimme halutessasi aloittaa perunkirjoituksen jälkeen myös perinnönjakoon tähtäävät toimet, jos kuolinpesän jäsenten välinen yhteisomistus ei innosta tai haluatte vaan yksinkertaisesti saada jakamattoman kuolinpesän jaettua ja keskeneräisen prosessin päätökseen.

Jos tarvitset apua, ota ihmeessä yhteyttä!

Vastaa